Biuro projektowe - Atelier Zetta

Zakres działalności projektowej:

...a ponadto: pełna problematyka branżowa a także aranżacja wnętrz, przebudowy, modernizacje, remonty, adaptacje, plany realizacyjne zagospodarowania terenu, projekty zieleni i małej architektury, nadzory budowlane, opracowania wielobranżowe oraz kosztorysowe, projekty budowlane i wykonawcze, koncepcje programowo-przestrzenne.

Atelier ZETTA pełni rolę generalnego projektanta w pełnym zakresie branż projektowych.

Pracownia prowadzi pośrednictwo formalno-prawne i pełny zakres faz uzupełniających w procesie opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania dokumentacji projektowej. Projekty wykonywane są z zastosowaniem wspomagania komputerowego z wizualizacjami przestrzennymi.

Pracownia projektowa Atelier Zetta powstała w roku 1995. Założona została przez architekta Zenona Zabagło.

Biuro Atelier Zetta jest laureatem szeregu nagród i wyróżnień za swoją działalność projektową. Zespół autorski charakteryzuje się profesjonalnym warsztatem i wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu, do których dodaje atrakcyjne i nowoczesne rozwiązania o indywidualnych walorach projektowych.


Projekt koncepcyjny Oferujemy przygotowanie projektu koncepcyjnego którego, założeniem jest stworzenie przestrzeni dopasowanej pod względem funkcjonalnym i estetycznym do potrzeb i oczekiwań inwestora. Projekt ten jest w formie propozycji i oddaje możliwości terenu inwestycji.

Projekt kompleksowy wielobranżowy (budowlany, wykonawczy) Oferujemy wykonanie wielobranżowego opracowania projektu (projekt budowlany), do uzyskania pozwolenia na budowę. Oprócz opracowania wielobranżowego możliwość wykonania projektów poszczególnych branż – konstrukcja, instalacje, drogi.

Adaptacja projektów typowych Oferujemy wykonanie projektu zagospodarowania działki, oraz adaptacji projektu zgodnie z wytycznymi Projektanta obiektu.

Analiza wykonalności inwestycji Oferujemy analizę możliwości terenu inwestycji: wielkość obiektu, możliwe funkcje, podłączenia instalacji oraz lokalizacji zjazdów. Analiza chłonności działki oraz uzyskanie warunków technicznych. Cenne przed zakupem działki oraz przed przystąpieniem do planowania inwestycji.

Projekt wnętrz Oferujemy wykonanie projektów wnętrz.

Nadzory autorskie Oferujemy Państwu usługi Inspektora Nadzoru Autorskiego. W niektórych przypadkach korzystanie z usług Inspektora jest obowiązkowe, jednak proponujemy dodatkowo objęcie nadzorem inwestycji porzuconych przez Autora.