Budynek mieszkalny wielorodzinny

Lokalizacja: ul. Lewandów w Warszawie