08 Budynek mieszkalny wielorodzinny

Lokalizacja: ul. Wiosennej w Białymstoku