Budynek mieszkalny wielorodzinny

Lokalizacja: ul. Wołodyjowskiego w Ostrowi Mazowieckiej