Warszawa

Telefon: 22 812 64 67

Fax: +48 22 812 47 48

E-mail: zetta@zetta.com.pl

 

Oddział Białystok

Telefon:+48 85 742 43 68

Telefon:+48 85 742 49 49

Fax: +48 85 742 43 69

E-mail: zetta@zetta.com.pl

Środki Unijne

Atelier ZETTA Zenon Zabagło realizuje projekt
dofinansowany z Funduszy Europejskich: ZAKUP

OPROGRAMOWANIA AEC COLLECTION
Umowa o powierzenie grantu nr SOI/TT/32/2020.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do świadczenia usług projektowych oraz podniesienie ich jakości,
przyspieszenie procesów projektowych prowadzące do zwiększenia efektywności pracowni i konkurencyjności na rynku
krajowym, jak również otwarcie na rynek zagraniczny poprzez zakup, wdrożenie oraz realizację zadań w innowacyjnej

technologii AEC Collection.

Projekt realizowany w oddziale firmy przy ul. Suraskiej 2/11, 15-422 Białystok

Całkowita wartość projektu wynosi: 262.324,86 PLN (wartość wydatków kwalifikowanych 213.272,24 PLN).

Atelier ZETTA pełni rolę generalnego projektanta w pełnym zakresie branż projektowych. Pracownia prowadzi pośrednictwo formalno-prawne i pełny zakres faz uzupełniających w procesie opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania dokumentacji projektowej. Projekty wykonywane są z zastosowaniem wspomagania komputerowego z wizualizacjami przestrzennymi.

Kontakt

ul. Pratulińska 10/2, Warszawa Telefon22 812 64 67 Fax+48 22 812 47 48 E-mail:zetta@zetta.com.pl ul. Suraska 2/11, Białystok Telefon85 742 49 49 Fax+48 85 742 43 69 E-mail:zetta@zetta.com.pl
© Copyright 2019 - Zetta by evion.pl