Warszawa

Telefon: 22 812 64 67

Fax: +48 22 812 47 48

E-mail: zetta@zetta.com.pl

 

Oddział Białystok

Telefon:+48 85 742 43 68

Telefon:+48 85 742 49 49

Fax: +48 85 742 43 69

E-mail: zetta@zetta.com.pl

Środki Unijne

Biuro projektowe - Atelier Zetta


Zakres działalności projektowej:

  • obiekty użyteczności publicznej
  • budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne
  • służba zdrowia, zakłady opieki
  • szkolnictwo podstawowe, średnie i wyższe
  • budynki usługowe, handlowe, biurowe, gastronomiczne i przemysłowe

…a ponadto: pełna problematyka branżowa a także aranżacja wnętrz, przebudowy, modernizacje, remonty, adaptacje, plany realizacyjne zagospodarowania terenu, projekty zieleni i małej architektury, nadzory budowlane, opracowania wielobranżowe oraz kosztorysowe, projekty budowlane i wykonawcze, koncepcje programowo-przestrzenne.


Atelier ZETTA pełni rolę generalnego projektanta w pełnym zakresie branż projektowych.

Pracownia prowadzi pośrednictwo formalno-prawne i pełny zakres faz uzupełniających w procesie opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania dokumentacji projektowej. Projekty wykonywane są z zastosowaniem wspomagania komputerowego z wizualizacjami przestrzennymi.

Pracownia projektowa Atelier Zetta powstała w roku 1995. Założona została przez architekta Zenona Zabagło.

Biuro Atelier Zetta jest laureatem szeregu nagród i wyróżnień za swoją działalność projektową. Zespół autorski charakteryzuje się profesjonalnym warsztatem i wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu, do których dodaje atrakcyjne i nowoczesne rozwiązania o indywidualnych walorach projektowych.

Projekt koncepcyjny

Oferujemy przygotowanie projektu koncepcyjnego którego, założeniem jest stworzenie przestrzeni dopasowanej pod względem funkcjonalnym i estetycznym do potrzeb i oczekiwań inwestora. Projekt ten jest w formie propozycji i oddaje możliwości terenu inwestycji.

Projekt kompleksowy wielobranżowy (budowlany, wykonawczy)

Oferujemy wykonanie wielobranżowego opracowania projektu (projekt budowlany), do uzyskania pozwolenia na budowę. Oprócz opracowania wielobranżowego możliwość wykonania projektów poszczególnych branż – konstrukcja, instalacje, drogi.

Adaptacja projektów typowych

Oferujemy wykonanie projektu zagospodarowania działki, oraz adaptacji projektu zgodnie z wytycznymi Projektanta obiektu.

Analiza wykonalności inwestycji

Oferujemy analizę możliwości terenu inwestycji: wielkość obiektu, możliwe funkcje, podłączenia instalacji oraz lokalizacji zjazdów. Analiza chłonności działki oraz uzyskanie warunków technicznych. Cenne przed zakupem działki oraz przed przystąpieniem do planowania inwestycji.

Projekt wnętrz

Oferujemy wykonanie projektów wnętrz.

Nadzory autorskie

Oferujemy Państwu usługi Inspektora Nadzoru Autorskiego. W niektórych przypadkach korzystanie z usług Inspektora jest obowiązkowe, jednak proponujemy dodatkowo objęcie nadzorem inwestycji porzuconych przez Autora.

Atelier ZETTA pełni rolę generalnego projektanta w pełnym zakresie branż projektowych. Pracownia prowadzi pośrednictwo formalno-prawne i pełny zakres faz uzupełniających w procesie opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania dokumentacji projektowej. Projekty wykonywane są z zastosowaniem wspomagania komputerowego z wizualizacjami przestrzennymi.

Kontakt

ul. Pratulińska 10/2, Warszawa Telefon22 812 64 67 Fax+48 22 812 47 48 E-mail:zetta@zetta.com.pl ul. Suraska 2/11, Białystok Telefon85 742 49 49 Fax+48 85 742 43 69 E-mail:zetta@zetta.com.pl
© Copyright 2019 - Zetta by evion.pl